Se vračate na to spletno stran?

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom
(Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku)Pomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Je to vaš prvi obisk?

Spoštovani bodoči uporabniki!

Elektronska priprava na teoretični del vozniškega izpita – preverjanje znanja je spletna aplikacija, ki je prvenstveno namenjena tistim, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita. Poteka v obliki reševanja testov za posamezno kategorijo in pokriva celotno področje programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Pred prvo prijavo si morate ustvariti račun.

Občasno lahko pride do slabše odzivnosti aplikacije, saj se tako vsebinsko kot tudi funkcionalno še izpopolnjuje.

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info.avp@avp-rs.si