Učenje na spletu varno v prometu

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI TEORIJA-PRIPRAVA.GOV.SI

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani teorija-priprava.gov.si.

Z registracijo, prijavo oz. z uporabo strani se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija oz. prijava ni možna.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) strani teorija-priprava.gov.si se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh teorija-priprava.gov.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani teorija-priprava.gov.si.

Ponudnik storitve si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnih strani in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Z namenom, da se uporabnikom zagotovi čim boljša možna izkušnja, ponudnik storitve skrbi za stalno posodabljanje strani teorija-priprava.gov.si. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitve, ki jo zagotavlja ponudnik storitve, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.

2. POMEN IZRAZOV

Vlogo ponudnika storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) opravljata Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa kotvsebinski skrbnik in Ministrstvo za javno upravo kot tehnični skrbnik.

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani teorija-priprava.gov.si in jih na kakršen koli način uporablja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Član strani teorija-priprava.gov.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v spletno stran teorija-priprava.gov.si.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji uporabe ter drugimi navodili ponudnika.

3. OPIS SPLETNE STRANI TEORIJA-PRIPRAVA.GOV.SI

Spletna stran teorija-priprava.gov.si je prvenstveno namenjena tistim, ki se pripravljajo na opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Poteka v obliki reševanja testov za posamezno kategorijo in pokriva celotno področje programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Pred prvo prijavo mora uporabnik ustvariti račun.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI TEORIJA-PRIPRAVA.GOV.SI

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnih strani teorija-priprava.gov.si zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani teorija-priprava.gov.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani teorija-priprava.gov.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. točki pogojev uporabe. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. točki pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin teorija-priprava.gov.si za posamezno uporabniško ime.

Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi vsebin bo ponudnik sproti objavljal na spletnih straneh teorija-priprava.gov.si. Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga z obvestilom na info.avp(at)avp-rs.si prekine članstvo na straneh teorija-priprava.gov.si.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo vsebin objavljenih na teorija-priprava.gov.si ni starostnih omejitev. Uporaba spletne strani teorija-priprava.gov.si je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti uporabniškega računa.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno ali drugače nesprejemljivo.

7. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na teorija-priprava.gov.si.

8. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime ter uporablja storitev v skladu z navodili in priporočili ponudnika ter navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji uporabe.

9. SPLETNI PIŠKOTKI IN PRIDOBIVANJE JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV

Ob prvem obisku spletne strani teorija-priprava.gov.si se obiskovalca obvesti, da spletna stran za delovanje uporablja spletne piškotke.

Piškotek

Namen

Trajanje

MoodleSession (Sejni piškotek)

Delovanje strani

Do zaprtja brskalnika

ORIGIN

Delovanje strani

8 ur

Piškotki so datoteke, namenjene boljši komunikaciji s spletno stranjo in izboljšanju delovanja spletnih strani ter za pripravo učinkovitih storitev. Preko teh datotek spletno mesto teorija-priprava.gov.si pridobi javno dostopne podatke (tip brskalnika, operacijskega sistema, itd.), nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki, ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki dali na razpolago.

10. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo vsebin potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik).
 • Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Vse informacije in gradiva na straneh teorija-priprava.gov.si so informativne narave. Ponudnik se trudi za čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
 • Slike na straneh teorija-priprava.gov.si so simbolične ter so samo informativne narave. Kopiranje, tiskanje ali shranjevanje slik ter njihova reprodukcija je brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika prepovedana.
 • Kopiranje baze testnih nalog oz. posameznih testnih nalog ali njihovih delov (posameznih vprašanj in odgovorov), s pomočjo katere deluje aplikacija oz. elektronska priprava na teoretični del vozniškega izpita, ter njihovo tiskanje in reprodukcija, je brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika prepovedana.
 • Uporaba grafičnih elementov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh teorija-priprava.gov.si, je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja ponudnika. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

11. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh pogojih uporabe;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletni strani teorija-priprava.gov.si;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebine spletne strani teorija-priprava.gov.si;
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

12. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitve.

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani teorija-priprava.gov.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

 • vodenje zbirke registriranih uporabnikov;
 • pripravo anonimnih statističnih analiz (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov v določenem časovnem obdobju, uporaba spletne strani ipd.).

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Ponudnik se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Uporabnik v postopku registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Uporabnik zagotovi, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob prijavi na spletno stran teorija-priprava.gov.si. Spletna stran teorija-priprava.gov.si omogoča registracijo tudi s pomočjo uporabniškega imena in gesla pri Google ali Facebook.

Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo upravljavcu ob registraciji.

Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje na spletno stran teorija-priprava.gov.si.

Osebni podatki, ki se hranijo, so:

 • ime in priimek,
 • naslov e-pošte,
 • mesto (kraj).

Osebni podatki obsegajo tudi tiste, ki jih ponudnik obdeluje v času, ko je uporabnik registriran na spletni strani teorija-priprava.gov.si in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine, tako uporabnika kot populacije, v katero uporabnik spada:

 • jezik uporabnika,
 • lokacija uporabnika,
 • sredstvo dostopa,
 • tip in verzija brskalnika, s katerim uporabnik dostopa do spletne strani,
 • operacijski sistem, ki ga uporabnik uporablja,
 • ločljivost zaslona uporabnika,
 • ponudnik internetnih storitev uporabnika,
 • ali uporabnik uporablja pametni telefon, osebni računalnik ali tablični računalnik,
 • IP številka računalnika, s katerim se prijavlja na spletno stran.
 • spletna stran, s katere je uporabnik prispel na spletno mesto teorija-priprava.gov.si,
 • osebne preference uporabnika v zvezi s storitvijo.

Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Ponudnik bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

13. REKLAMACIJE

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info.avp(at)avp-rs.si

14. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do strani, dosegljivih z registracijo na spletnih straneh teorija-priprava.gov.si.

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani teorija-priprava.gov.si s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info.avp(at)avp-rs.si ali pisno na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana.

15. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Ponudnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na spletni strani teorija-priprava.gov.si preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletnih strabni teorija-priprava.gov.si, sicer pa z vstopom na spletne strani teorija-priprava.gov.si potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Ljubljana, dne 30. 6. 2015


Aplikacija je bila razvita v sklopu projekta "Register voznikov 2" v sodelovanju Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za infrastrukturo ter Javne agencije RS za varnost prometa. Aplikacija je bila 85% sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada, operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov.

Vsebina vprašanj: Javna agencija RS za varnost prometa

Vzdrževanje: Ixtlan Team d.o.o.

ESS

MJU

MZI

AVP